BESSPRO s.r.o. – foto domov

BESSPRO s.r.o. – logo
Externý manažment BESSPROblémov
Povrchové úpravy BESSPROblémov
Školenia BESSPROblémovBESSPRO s.r.o. – domov

BESSPRO s.r.o. – ponúkame

BESSPRO s.r.o. – kontakt

PONÚKAME:


Externý manažment BESSPROblémov

Externý manažment, optimalizácia pracovných síl a nákladových položiek, výchova a školenia vedúcich pracovníkov a manažérov pre malé a stredné spoločnosti. Návrh podnikateľských riešení, marketingu a logistiky. Personálne dosadzovanie vysokokvalifikovaných pracovných síl do procesov manažmentu a marketingu podnikov.

Povrchové úpravy BESSPROblémov

Poradenstvo, sprostredkovanie a realizácia v oblasti povrchových úprav práškových priemyselných farieb, tekutých priemyselných farieb a autolakov. Kompletné riešenia a sprostredkovanie povrchovej úpravy práškových, tekutých priemyselných farieb a autolakov Pomoc pri výbere vhodného náterového systému spolu s dodaním kompletného sortimentu prémiových svetových značiek vrámci noriem ISO DIN EN 12 944, ISO ČSN 8501-1 a iných Interné audity predúpravy a povrchovej úpravy Odborné školenie interných zamestnancov vedenia, obsluhy, THP, OTK a pod.

Školenia BESSPROblémov

Školenia pracovných a komunikačných zručností, efektívnej práce, prekonávanie bariér, zvyšovanie produktivity, organizovanie, manažment času, plánovanie a stanovovanie cieľov, vodcovstvo/líderstvo, financie a prosperita.Copyright 2015 @ BESSPRO s.r.o.