Novinky

27. júna 2022

Všetky aktuálne novinky sledujte na stránke Povrchové úpravy BESSPROblémov na Facebooku #PovrchovéÚpravyBESSPROblémov

Kontaktné informácie

Fakturačné údaje

IČO: 46532471
IČ DPH: SK2023470603
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK56 1111 0000 0013 2921 6004
SWIFT: UNCRSKBX