Priemyselné farby a Autolaky

MIPA SE nesie podtitul „Profesionálne náterové systémy“ pre autoopravárenstvo a rôzne druhy priemyslu. Podľa tohto hlavného motívu vyvíja, vyrába a predáva náterové hmoty s hlavným dôrazom na kvalitu farieb.

Výrobky MIPA sú vždy súčasťou systému. Popri dodávke náterových systémov je pre zákazníkov pripravená starostlivosť vo všetkých fázach procesu lakovania a okrem hlavného produktu je v ponuke mnoho ďalších produktov, ktoré je možné doplniť a kombinovať. Pri zachovaní vysokého štandardu kvality poskytuje väčšina výrobkov množstvo variácií farieb a úrovní lesku vďaka špeciálnemu miešaciemu a tónovaciemu systému.

Pri vývoji, výrobe a predaji spoločnosť MIPA SE zdôrazňuje dôležitosť ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov, ktorá ďaleko presahuje zákonné požiadavky. V tejto súvislosti sa hlavný dôraz kladie na ochranu lakovaného predmetu, ako aj na používanie ekologických surovín a náterových systémov.

MIPA SE je celosvetovo pôsobiaca spoločnosť s partnerstvami súvisiacimi so zákazníkmi a vzájomnou výmenou know-how. Spoločnosť je partnerom našich zákazníkov v oblasti náterových hmôt a naši zákazníci sú našimi partnermi v neustálom zlepšovaní našich produktov a procesov.

Cieľovým zákazníkom produktov Mipa je profesionálny užívateľ z priemyslu a remesiel. Systém kvality, informácií a logistiky je priamo zameraný na túto klientelu. To zahŕňa úzku spoluprácu s obchodnými partnermi, medzi ktorých patrí aj naša spoločnosť.

S heslom „Povrchové úpravy BESSPROblémov“ Vám radi poradíme pri výbere vhodných náterových systémov.

PercoTop má produkty pre všetky typy aplikácií, od prívesov cez stroje až po rámy dverí a okien.

Okrem širokej škály kvalít vrchného náteru zabezpečí rad dobre zladených základných materiálov vynikajúcu priľnavosť, vynikajúcu ochranu proti korózii a optimálnu povrchovú úpravu na širokej škále podkladov. Bez ohľadu na požiadavky na ochranu, trvanlivosť a aplikáciu je PercoTop tým správnym náterovým systémom pre Vás.

PercoTop je obzvlášť užívateľsky príjemný a efektívny náterový systém. Je tiež jedinečne inovatívny. Vďaka pokročilému systému odtieňov a spojív je možné rýchlo a efektívne vyrobiť viac ako 15 000 farieb. Zatiaľ čo dokonale zladené komponenty minimalizujú chyby, modulárny systém tiež znamená, že v zásobách je viazané menej kapitálu. Väčšie množstvá farieb sú dostupné v hotových namiešaných farebných šaržiach prispôsobených individuálnym špecifikáciám zákazníka.

PercoTop sa používa rovnako ľahko ako schne. Okrem toho sú k dispozícii špeciálne prísady na dosiahnutie rôznych stupňov lesku. Od matnej po vysokolesklú, od stredne sušiny po vysokú sušinu v súlade s VOC – PercoTop splní všetky vaše požiadavky na konečnú úpravu.

S heslom „Povrchové úpravy BESSPROblémov“ Vám radi poradíme pri výbere vhodných náterových systémov.